homeNalatenschaptotaal biedt u de totale dienstverlening op het gebied van:
  • Estate planning;
  • Afwikkeling van nalatenschappen;
  • (pre)bewindvoering.

Onder estate planning wordt veelal verstaan de fiscaalvriendelijk overdracht van vermogen naar een volgende generatie. Estate Planning heeft de afgelopen 20 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en (helaas) daarmee ook geleid tot complexere testamenten met diverse keuzemogelijkheden voor de langstlevende partner. Naast een goed advies vooraf, is daarmee ook deskundigde hulp bij het openvallen van een nalatenschap essentieel voor u geworden. Welke keuzes uit het testament voor u geschikt zijn moet goed uitgezocht worden omdat u die keuze maar eenmaal kunt maken.
Nalatenschaptotaal biedt de erfgenamen of de executeur in een nalatenschap, elk gewenst advies en praktische bijstand voor een professionele en onafhankelijke afwikkeling van een nalatenschap.
Mocht er een situatie ontstaan dat u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw belangen
zelf verantwoord te behartigen dan kan Nalatenschaptotaal via een levenstestament of een (pre) bewindvoering
de helpende hand bieden.